st 28.7.2021
Aktuální zprávy

Informace pro fanoušky k utkání se Zlínem

Chystáte se na nedělní zápas Baníku se Zlínem? Přečtěte si praktické informace pro bezproblémový vstup na stadion.

Baník se tak jako ostatní ligové kluby řídí při organizaci zápasů platným zněním Protokolu LFA. Z něj vyplývá, že pro fanoušky zůstává nadále klíčovou povinností při návštěvě soutěžního zápasu prokázat se bezinfekčností. V případě testů je nutné předložit potvrzení certifikované laboratoře, samotesty ani čestná prohlášení nebudou akceptovány. U dětí do 6 let testy vyžadovány nejsou. Dovolujeme si upozornit, že přímo před stadionem žádné testování návštěvníků probíhat nebude.


Za neinfekční se považuje osoba, která 

• absolvovala nejdéle 7 dnů před utkáním RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

• absolvovala nejdéle 3 dny před utkáním POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

• byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu (Johnson & Johnson) podle SPC nejméně 14 dní, nebo

• prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.


Návštěvníci stadionu jsou nadále povinni zakrývat si po celou dobu utkání horní cesty dýchací rouškou či respirátorem. 

Od nové sezony už naopak není nutné vyplňovat trasovací formulář jako v ročníku minulém. Stejně tak už není nutné, aby se permanentkáři při průchodu turniketem prokazovali vytištěným kuponem jako v uplynulé sezoně.

LFA precizuje výklad pondělního usnesení vlády, která ústy ministra zdravotnictví povolila zaplnění zbývající kapacity stadionu diváky s platným očkováním proti covidu-19. Vzhledem k tomu, že úprava se stále finalizuje, Baník stále pracuje s variantou, že maximální možná kapacita je 7500 diváků. Předprodej vstupenek běží na obvyklých místech v síti ticketlive.cz

22
Filip
Kaloč
24
Jan
Juroška
99
Ladislav
Almási
91
Dyjan Carlos
De Azevedo
11
Nemanja
Kuzmanović
12
Radovan
Murin
19
David
Lischka
8
Jaroslav
Harušťák
5
Adam
Jánoš
7
Ondřej
Chvěja
32
Lukáš
Budínský
17
Muhammed
Sanneh
77
Gigli
Ndefe
25
Jiří
Fleišman
20
Jakub
Pokorný
4
Yira
Sor
13
Roman
Potočný
6
Daniel
Tetour
21
Jiří
Klíma
23
Jaroslav
Svozil
30
Viktor
Budinský
9
David
Buchta
16
Jan
Laštůvka
66
Denis
Granečný
33
Ondřej
Kukučka